Kleur zonder materiaal communiceert niet

De beperkte bruikbaarheid van kleurstandaards in de textielindustrie

Bibliographische Angaben:
Hölsgens, Henricus; Mamidipudi, A.:
Kleur zonder materiaal communiceert niet
De beperkte bruikbaarheid van kleurstandaards in de textielindustrie;
In: Kleur & Visie , Band: 63 (1) /2010, 22-26<<