Arbeit 4.0 aus Geschlechterperspektive

Bibliographische Angaben:
Kutzner, Edelgard:
Arbeit 4.0 aus Geschlechterperspektive;
In: Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Koordinations- u. Forschungsstelle (Hrsg.): blog interdisziplinäre geschlechterforschung, 23.11.2021, www.gender-blog.de/beitrag/arbeit-digital-geschlechterperspektive/; S. ;
Essen: 2021
ISSN: 2625-0608

URL: http://doi.org/10.17185/gender/20211123

<<